Co robię What I do

Projektuję i robię biżuterię. To wyjątkowa praca. Klasyczne i stare techniki, metale szlachetne, brylanty i piękne kolorowe kamienie. To praca moich rąk, a wy możecie z niej korzystać - tak blisko, jak to tylko możliwe. Blisko jak ulubione ubranie.

I design and make jewelry. This is a unique job. Classic and old techniques, precious metals, diamonds and beautiful colored stones. It's the work of my hands, and you can use it - as close as you can. Close as your favorite clothing.

Projektowana przeze mnie złota biżuteria to prawdziwe unikaty. Zaczynam od zdobycia wyjątkowego, pięknego kamienia. Często jest to niezwykły różowy lub zielony turmalin, topaz czy akwamaryna. Czasem półszlachetny kamień o niezwykłym, naturalnym kształcie. Ten kształt albo szlif kamienia to inspiracja do myślenia nad nowatorską lub nieoczywistą oprawą. W połączeniu ze szlachetnością metalu stanowią skończoną doskonałość. Dlatego często pracuję w próbie złota 760/1000 (nieco ponad 18 kt), a biały stop robię na bazie palladu uzyskując niezwykły "stalowy" odcień metalu o bardzo wysokiej temperaturze topnienia.

The uniqueness!
The gold jewelry I design is really unique. I start with the acquisition of a beautiful stone. It is often an unusual pink or green tourmaline, yellow topaz or blue aquamarine. Sometimes a semi-precious stone with an unusual, natural shape. This shape or cut of stone is the inspiration to think about an innovative or unobvious setting. Combined with the nobility of metal, they constitute final perfection. That's why I often work in a gold of 760/1000 (just over 18 kt), were the white alloy is made on the palladium base to get an extraordinary "steel" shade of metal with a very high melting point.

Każde zamówienie jest wyzwaniem. Ponad trzydziestoletnie doświadczenie i swobodne stosowanie wszystkich technik złotniczych pozwala mi zaproponować projekty i rozwiązania uszyte "na miarę" odbiorcy. Czy robię obrączki, czy jest to znaczek dla pracowników dużej korporacji, zawsze rozpoczynamy od dokładnych poszukiwań idei - tego, czego na prawdę oczekuje klient.

New ideas
Each order is a challenge. Over thirty years of experience and the free use of all goldsmith techniques allows me to propose designs and solutions tailored to the recipient. Whether I make wedding rings or a stamp for employees of a large corporation, i always start with a thorough search for the idea - what the client really expects.